IX Congrés CIDUI 2016

Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge
5, 6 i 7 de juliol de 2016