X Congrés CIDUI 2018

Normativa format pòsters

Normativa format pòsters

Són exposicions gràfiques d’experiències d’intervenció i innovació pròpies dels eixos d’aquest congrés. Estaran exposats al llarg del mateix, en espais habilitats expressament per aquest fi.

Les comunicacions en format pòster estaran exposades durant la sessió a què estiguin assignades. Hi haurà sessions de pòsters en franges horàries diferents. Les sessions es poden consultar al programa.

Contingut. En el pòster ha de figurar:

 • Títol
 • dades del(s) autor(s) o equip responsable
 • introducció
 • objectius
 • descripció
 • aspectes més rellevants
 • resultats o conclusions

Normativa del format:

 • Descarregar el Logotip de CIDUI Horitzontal
 • Descarregar el Logotip de CIDUI Vertical
 • Les dimensions dels pòsters seran com a màxim de 120 cm (vertical) per 80 cm (horitzontal) que permeti una lectura clara a un metre i mig (1,5 m) de distància
 • Impressió en paper, cartolina o paper fotogràfic. El material que s’utilitzi no haurà de ser excessivament gruixut o pesat, a fi d’assegurar la seva fixació al panell

Procediment de participació: 

 • L’autor/a haurà d’enviar una versió digital del cartell en format JPEG o PDF mitjançant la plataforma del ConfTool, abans del dia 15 de juny de 2018.
 • Per tal de que el treball s’inclogui a la Revista CIDUI, és necessari que els autors enviïn la plantilla FINAL a través de la plataforma de la Revista CIDUI abans del dia 15 de juny de 2018.
 • L’autor/a proponent es farà càrrec de la impressió i port del cartell. A la seva arribada al Congrés, la Secretaria Tècnica li proveirà un panell de fusta i li facilitarà cinta adhesiva per a la fixació del cartell.
 • Els mateixos autors els hauran de col·locar des de primera hora (del matí o de la tarda) del dia assignat pel Comitè Científic per la seva exposició. Comptaran amb l’ajuda d’un encarregat de sala. A més a més hauran de quedar-se al lloc de la sessió per la presentació i el debat. Els pòsters s’hauran de treure una vegada hagi finalitzat la sessió.

Totes les comunicacions, independentment del tipus de format de presentació (oral, pòster, electrònic), seran acreditades mitjançant una única categoria, “comunicació”, tant en la publicació final com en el certificat expedit a les persones participants.

Organitzat per:

Amb la col·laboració:

aqu
 • COVID-19

  Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

  relació a l’afectació de la COVID-19

  Enllaç