XI Congrés CIDUI 2020

Comunicacions orals i pòsters

Comunicacions orals i pòsters

Procediment de participació amb comunicació

Es recomana llegir prèviament l’apartat de Normativa General de participació

1. Inscripció al XI CIDUI

Per presentar una comunicació s’ha d’inscriure, com a mínim, l’autor que la presentarà, a través de la plataforma ConfTool. La data límit per a inscriure’s és el dia 19 de juny de 2020.

2. Lliurament de propostes de comunicació

Cal utilitzar la plantilla PROPOSTA. No s’acceptaran comunicacions que no es presentin amb aquesta plantilla.

IMPORTANT. Aspectes a tenir en compte per omplir la plantilla de la PROPOSTA:

 • Permet copiar text des d’altres editors de text.
 • Totes les imatges/taules/gràfics s’hauran d’inserir en format JPEG, al final de la proposta.
 • Un cop s’insereix imatge/taula/gràfic, es pot substituir, però NO es pot eliminar.
 • No incloure el nom dels autors a la plantilla de la proposta.
 • Permet guardar la informació i seguir treballant en un altre moment
 • La plantilla s’ha de guardar amb la ID de la contribució que genera la plataforma Conftool.

Lliurament: A través de la plataforma ConfTool.

Notificació de la resolució del Comitè Científic: a partir del 23 de març de 2020.

3. Lliurament de la plantilla final de les comunicacions

Dates: Del 26 de març al 18 de juny de 2020.

El text final de les comunicacions acceptades (format oral i pòster) es lliurarà a través de la plataforma ConfTool mitjançant la plantilla FINAL.

4. Lliurament del pòster (només per les comunicacions que es presenten en format pòster)

Dates: Del 26 de març al 18 de juny de 2020.

El pòster es lliurarà a través de la plataforma Conftool. Més informació: Normativa format pòsters.

5. Presentació de les comunicacions durant el congrés

Més informació “Descripció de les sessions”.

Organitzat per:

Amb la col·laboració:

aqu

 • COVID-19

  Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

  relació a l’afectació de la COVID-19

  Enllaç