XI Congrés CIDUI 2020

Temàtica i àmbits

Temàtica i àmbits

Temàtica

Aquesta edició porta per títol “Més enllà de les competències: nous reptes en la societat digital”. El món universitari actual està assistint a una clara transformació que comporta l’aparició de nous reptes formatius, fruit dels canvis que està experimentant la societat (tecnològics, polítics, socials, culturals, mediambientals…). Reptes que tenen a veure, entre d’altres, amb l’aparició de nous perfils d’estudiants que demanden nous models d’ensenyament i aprenentatge, amb perfils professionals emergents, i amb l’aplicació de nous models organitzatius a l’educació superior.
La transformació de les estratègies docents i els sistemes universitaris, a partir de la generació de coneixement i de pràctiques innovadores avaluables, ha de permetre a la universitat, com agent social, donar resposta a una nova generació d’estudiants que aprèn d’una manera diferent fruit de l’era digital i els canvis locals i globals.

Àmbits

Àmbit 1: Els estudiants en l’era digital

 • Nous perfils, habilitats i formes d’aprenentatge per a la construcció del propi projecte formatiu al llarg de la vida
 • La transició entre l’ensenyament secundari i la universitat
 • Experiències innovadores d’interacció entre estudiants i professorat
 • La participació dels estudiants a la universitat

Àmbit 2: Arquitectures i espais d’aprenentatge

 • Experiències innovadores dins de la universitat (aules, laboratoris, etc..)
 • Experiències innovadores fora de la universitat (pràctiques externes, Treball Final de Grau i Màster, sortides de camp, mobilitat internacional, etc..)
 • Ús de tecnologies emergents (robòtica, intel·ligència artificial, etc..)
 • Aplicació de les analítiques d’aprenentatge i de la neurociència

Àmbit 3: Relació universitat-societat

 • Compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Ensenyament i aprenentatge al voltant de la perspectiva de gènere
 • Experiències d’Aprenentatge Servei
 • Cooperació entre la universitat i l’empresa

Àmbit 4: Desenvolupament professional

 • Les habilitats docents en el context dels nous reptes
 • Programes i experiències de formació del professorat
 • Experiències innovadores d’equips docents
 • Avaluació de la qualitat i accions de millora docent

Per aquesta nova edició del CIDUI, es proposa abordar els reptes presents i futurs de l’educació superior en relació a l’aparició de nous perfils d’estudiants que demanden noves estratègies docents i organitzatives.

Organitzat per:

Amb la col·laboració:

aqu

 • COVID-19

  Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

  relació a l’afectació de la COVID-19

  Enllaç