Missió

Missió

Fomentar l’intercanvi d’experiències de millora docent

Fomentar un major rigor científic en l’àmbit de la docència

Debatre a nivell acadèmic sobre la realitat i els reptes de les universitats

Impulsar la recerca i la innovació

Afavorir la cooperació entre les universitats en temes de qualitat docent

Fomentar la internacionalització de les universitats públiques catalanes

Organitzat per:

  • COVID-19

    Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

    relació a l’afectació de la COVID-19

    Enllaç