Disseny de sistemes d’avaluació i registre de les competències generals: Proves pilot de Treball Cooperatiu de 2n semestre i de Pràcticum

Núria Obradors, Cinta Sadurní, Teresa Lleopart

Resum


S’han dissenyat i implementat dos sistemes d’avaluació i registre de les competències generals amb la finalitat de garantir  l’adquisició d’aquestes competències en els ensenyaments de grau de l’Escola Universitària de Ciències de la Salut. En primer lloc, un Treball Cooperatiu realitzat en el marc de les assignatures del 2n semestre de tots els graus amb un doble objectiu: fer l’avaluació i registre de les competències generals i afavorir el treball interdisciplinari.

En segon lloc, un sistema d’avaluació i registre de les competències generals en el marc de les assignatures de Pràcticum del grau en Infermeria, per garantir l’adquisició de competències en els centres de pràctiques.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra