L’aprenentatge en situacions reals. Processos creatius dins l’àmbit expositiu

Marta Negre, Joaquim Cantalozella, Jordi Morell

Resum


Utilitzant com a eix central el projecte “L’aprenentatge en situacions reals” en la comunicació es presentaran les activitats que el GIDC Art, Professió i Docència ha portat a terme en els darrers anys. El projecte té la finalitat de potenciar les competències i les habilitats artístiques i està centrat sobretot a l’accés a la professionalització. Fent èmfasi en situacions reals que comporten un aprenentatge actiu dels estudiants, les propostes amb què s’està treballant són: la preparació d’una exposició en un centre aliè a la universitat, la realització de seminaris amb professionals de l’art i l’edició d’una publicació.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra