EQUIPS DOCENTS: IDENTIFICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES

Anna Escofet, Ferran Cortés, Montse Freixa, Miquel Gómez, Marta López

Resum


La nova configuració dels ensenyaments, en el marc de l’EEES, ha facilitat la constitució d’equips docents. Aquest és un dels temes claus de la Universitat però alhora un tema pendent per la dificultat del canvi de cultura del professorat, emmarcat en estructures poc àgils i flexibles. La recerca proposada es centra en el diagnòstic de la situació dels equips docents dels ensenyaments de la Facultat de Pedagogia, des de la implantació de Bolònia fins l’actualitat. El diagnòstic es fa des de dues vessants. La primera serveix per obtenir el perfil d’equips i la percepció del professorat sobre els equips docents; i la segona es centra en la identificació de bones pràctiques

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra