Semblant cerca semblant?

Eduard Sanou-Gozalo, Marta Arias Vicente, Ramon Ferrer i Cancho, Antoni Hernández-Fernández

Resum


En una assignatura del grau d'enginyeria d'informàtica, la pràctica de programació ha passat de ser un treball individual a un treball en equip, en principi per parelles. L'alumnat té llibertat total per formar equips amb una intervenció mínima per part del professorat.

L'anàlisi de les parelles formades indica que no hi ha una tendència dels alumnes a associar-se amb alumnes de rendiment semblant, potser perquè paràmetres cognitius generals no regeixen la tria de parella acadèmica.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra