Detalls de l’autor/a

Pedrola Segarra, Àngels

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO5
    LA INTEGRACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. INNOVACIÓ I MILLORA EN EL GRAU D’INFERMERIA. L’experiència de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra