Detalls de l’autor/a

Chiva Bartoll, Òscar

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Innovació docent a l’EEES: aprenenentatge-servei, educació física i gestió de stakeholders. Una resposta formativa alineada amb la Responsabilitat Social Universitària
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SM1
    L’aprenentatge servei, l’ educació física i les històries de vida com a eines d’empoderament social. Procés de formació universitària al servei de la societat
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra