Detalls de l’autor/a

Arisó Cruz, Albert

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    El PIB como suma de valor añadido bruto (VAB) sectorial: las tablas input output. Actividad formativa sumativa para contabilidad nacional
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra