Detalls de l’autor/a

Fabregat-Sanjuan, Albert

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Implementació de l’aplicació informàtica MecMovies en l’assignatura ciència i resistència de materials. Cas Pràctic d’aprenentatge basat en la resolució de problemes per a grups-classe grans a les enginyeries
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra