Detalls de l’autor/a

Escartin, Alfredo

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SE1
    ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT D’UN FÒRUM VIRTUAL INTRODUÏT COM A SUPORT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL EN MEDICINA: A PROPÒSIT D’UN CAS.
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra