Detalls de l’autor/a

Forés Miravalles, Anna

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Valoració d’una experiència de participació estudiantil a la universitat. Aspectes forts i febles de l’experiència dels delegats i delegades dels grups classe (2010-2014) a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra