Detalls de l’autor/a

Garrido Espeja, Anna

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SM8
    Les controvèrsies socio-científiques (SSI) en la formació inicial de mestres de primària. Anàlisi de l’aprenentatge, l'auto-eficàcia i l’aplicació real a l’aula
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra