Detalls de l’autor/a

Pérez-Bosque, Anna

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
    Promoció de l’aprenentatge integrat mitjançant casos clínics interdisciplinaris al grau de farmàcia. valoració de l’aplicació a l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia II. Aprenentatge integrat mitjançant casos clínics
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra