Detalls de l’autor/a

Soldevila Benet, Anna

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SM2
    DISSENY D’UNA MATRIU D’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN EL PRACTICUM DE LES TITULACIONS DE LA FACULTAT DE DRET I ECONOMIA I DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO5
    Aprendre a partir d’històries de vida. Construir la relació educativa amb l’altre des de la proximitat i l’afectivitat.
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra