Detalls de l’autor/a

Vendrell Vilanova, Anna

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO6
    Incidència de les metodologies docents i dels hàbits d’estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels Graus de la Facultat de Dret i Economia de la UdL
    Resum  PDF
  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SM2
    DISSENY D’UNA MATRIU D’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN EL PRACTICUM DE LES TITULACIONS DE LA FACULTAT DE DRET I ECONOMIA I DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra