Detalls de l’autor/a

Piqué Simón, Begoña

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO5
    Perfil i competències del formador. La modalitat formativa "Aules Obertes a la Professionalització (AOP)" com a facilitadora del desenvolupament de competències.
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO2
    Una reflexión en torno a la evaluación para el aprendizaje autónomo: miradas y reflexiones docentes
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra