Detalls de l’autor/a

Sabrià Bernadó, Betlem

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SP2
    Perquè es cursa formació contínua en les Institucions d’Educació Superior?. Elaboració i validació d’una escala que permeti esbrinar els factors determinants en la demanda de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra