Detalls de l’autor/a

Borrego Iglesias, Carlos

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO3
    De sobres i samarretes: metàfores didàctiques per a facilitar l'aprenentatge d'arquitectures de xarxes
    Resum
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO7
    Jardinería criptográfica: retos criptográficos distribuidos. Usando las plataformas wiki para coordinar un ataque adaptativo y distribuido basado en el criptoanálisis de la máquina Enigma de la segunda guerra mundial
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra