Detalls de l’autor/a

Quer Bosor, Carme

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO1
    AVALUACIÓ DE LA INCORPORACIÓ D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE ACTIU I COOPERATIU A LES ASSIGNATURES DE BASES DE DADES DE LA FACULTAT D’INFORMÀTICA DE BARCELONA
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    Integració i avaluació de la competència genèrica transversal actitud adequada davant el treball en assignatures de bases de dades
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra