Detalls de l’autor/a

Cordero Gonzàlez, Consol

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    Projecte Tàndem. Projecte socioeducatiu d’integració d’alumnat nouvingut a l’entorn social, cultural i de lleure de la ciutat de Tortosa, basat en la metodologia d'Aprenentatge Servei.
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra