Detalls de l’autor/a

Camps Llauradó, Cori

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO3
    Las situaciones de práctica profesional como eje en la formación de maestros. El período de adaptación a la escuela a modo de ilustración
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    Dues experiències d’aprenentatge-servei: pràcticum en la formació de màster en psicomotricitat i projecte interdisciplinar en dues assignatures del grau de psicologia (URV). Quines són les principals aportacions de l’APS pels estudiants, el professorat i
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra