Detalls de l’autor/a

Ariño Blasco, Cristina

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    Implementació de materials audiovisuals al campus virtual. Combinació de vídeos i qüestionaris on-line per a la millora de l’aprenentatge de les Tècniques Electroanalítiques al Grau de Química
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra