Detalls de l’autor/a

Paloma, David

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SP1
    L'aprenentatge autònom dels criteris de pronunciació de la llengua catalana estàndard. Resultats d'una experiència basada en l'obra en línia 'Diccionari de dubtes del català oral'
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra