Detalls de l’autor/a

Setó Pàmies, Dolors

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO1
    La difusió de la innovació docent en l’àmbit d’economia i empresa. Una anàlisi de les comunicacions presentades al CIDUI 2012
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra