Detalls de l’autor/a

Molas Ramos, Emília

 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO2
  La identificació de situacions significatives de l’exercici de la professió docent com a estratègia per a dissenyar assignatures en els graus d’educació infantil i primària. L’enfocament per competències en la formació inicial de mestres
  Resum  PDF
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO3
  Las situaciones de práctica profesional como eje en la formación de maestros. El período de adaptación a la escuela a modo de ilustración
  Resum  PDF
 • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
  Dues experiències d’aprenentatge-servei: pràcticum en la formació de màster en psicomotricitat i projecte interdisciplinar en dues assignatures del grau de psicologia (URV). Quines són les principals aportacions de l’APS pels estudiants, el professorat i
  Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra