Detalls de l’autor/a

Rubió, Emili, Universitat Oberta de Catalunya, Espanya



ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra