Detalls de l’autor/a

Betrián Villas, Ester

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO7
    Eina per a l’autogestió i la presa de decisions en la transició al món laboral. La innovació docent i l’aprenentatge-servei en el pràcticum i el treball final de grau
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra