Detalls de l’autor/a

Rodríguez-Quintana, Esther

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    Evaluación de competencias transversales. Un ejemplo de evaluación de competencias transversales en la formación de maestros
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra