Detalls de l’autor/a

Barallat, Eva, Universitat de Lleida, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SP3
    La simulación con pacientes estandarizados: descripción de una experiencia en el grado de enfermería
    Resum  PDF
  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO2
    Opinió de l’alumnat sobre les metodologies docents de l’assignatura de Cuidatges de la Persona Gran i fiabilitat de les escales utilitzades
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra