Detalls de l’autor/a

Figueras-Ferrer, Eva, Universitat de Barcelona, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SP3
    ENSENYAMENT- APRENENTATGE EXPANDIT. LA INTERACCIÓ COL·LABORATIVA ENTRE L’ALUMNAT, EL PROFESSORAT I ELS AGENTS PROFESSIONALS
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra