Detalls de l’autor/a

Abad i Esteve, Francesc

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO7
    AVALDO: Enquesta de satisfacció dels estudiants amb la docència a la Universitat Pompeu Fabra: una eina avançada integrada en el sistema de qualitat.
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra