Detalls de l’autor/a

Martori Adrian, Francesc, IQS Universitat Ramon Llull, EspanyaISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra