Detalls de l’autor/a

Pérez-Cano, Francisco J, Universitat de Barcelona, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SP3
    Elaboració i validació d'una eina per a la millora de la formació transversal dels estudiants del Grau de Farmàcia en criteris mediambientals
    Resum  PDF
  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO2
    APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA HABILIDAD PRÁCTICA DE TOMAR LA PRESIÓN ARTERIAL A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra