Detalls de l’autor/a

Alías, Gema

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SP1
    INTEGRACIÓ DELS SISTEMES DE CLASSIFICACIÓ DE LES ROQUES: Eina d’aprenentatge transversal per al foment d’equips docents en l'àmbit de la Geologia
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra