Detalls de l’autor/a

Manich Raventós, Gemma

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP1
    Creació i aplicació del programa HISTOFLASH a les classes pràctiques d’histologia de l’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del grau de farmàcia de la Universitat de Barcelona. Programa interactiu com a eina d’aprenentatge
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra