Detalls de l’autor/a

Buj Corral, Irene

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SM6
    Avaluació de l’ensenyament basat en projectes en l’àrea de la fabricació i l’estadística en el grau de tecnologies industrials
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra