Detalls de l’autor/a

Da Rocha, Irene

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO6
    Taller integrat de periodisme: Innovació docent en la integració de mitjans, la simulació professional, els vincles entre universitat i empresa i la internacionalització.
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO5
    Pedagogía efectiva e innovaciones en la formación de periodistas integrados. Taller Integrado de Periodismo (Curso 2012/13)
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra