Detalls de l’autor/a

Verrier Delahie, Jacky

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO2
    Experimentació amb instruments virtuals per metodologies d’autoavaluació en grans grups. Aplicació del taller virtual del Moodle en ensenyaments d’Educació i Comunicació
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra