Detalls de l’autor/a

Reverter Masía, Joaquín

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP3
    Productividad de los programas de máster oficiales en Ciencias del Deporte en España. Programas de Máster en Ciencias del Deporte
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra