Detalls de l’autor/a

Giménez Rodríguez, Joaquim

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO4
    La indagació a l’educació primària a partir de contextos historicoculturals. Una aproximació des de les matemàtiques
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra