Detalls de l’autor/a

Badia Córcoles, Jordi Hug, Universidad de Barcelona, Espanya

  • Núm. 3 (2016): CIDUI 2016 - SO2
    IMPLEMENTACIÓN DEL AULA INVERTIDA EN LA ASIGNATURA "INFORMÁTICA APLICADA" DEL GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra