Detalls de l’autor/a

Coiduras, Jordi L

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SO6
    Disseny, implementació i avaluació del pla de pràcticum a 2n curs dels graus de magisteri: una experiència de formació en alternança a la Universitat de Lleida
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra