Detalls de l’autor/a

Codony Gisbert, Jordi

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO1
    Creació d’un Consell de l’Estudiantat per a Catalunya: Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT)
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra