Detalls de l’autor/a

Sardà Pons, Jordi

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP4
    Model d’avaluació de competències a la Facultat d’Economia i Empresa de la URV. Proposta d’un model integrat dins de les assignatures de grau
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra