Detalls de l’autor/a

Vilaplana, Jordi

  • Núm. 1 (2012): CIDUI 2012 - SP1
    Grau de satisfacció dels estudiants sobre les activitats complementàries realitzades a l’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia III del Grau de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra