Detalls de l’autor/a

Soler Gonzalez, Jorge

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SO8
    Reflexió sobre el valor de l'autoavaluació dels alumnes en l'assignatura Pràctiques Assistencials III del grau de medicina. Autoavaluació en competències i habilitats clíniques
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra